Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Jsme společnost MORAVA POOL s.r.o. se sídlem Cejl 538/93, 602 00. Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší produkty a služby, využíváme k tomu Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s platnou legislativou. Prosím seznamte se se způsobem zpracování Vašich údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.moravapool.cz.

1. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

1.1. Osobní údaje

Společnost MORAVA POOL s.r.o. shromažďuje a zpracovává Vaše osobní údaje, které jste nám v rámci kontaktování, případně plnění Vaší objednávky poskytli. Shromažďujeme a zpracováváme o Vás pouze základní osobní údaje, kterými jsou Vaše jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, místo kde máme plnit smlouvu, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa. Nikdy neshromažďujeme ani nezpracováváme Vaše osobní citlivé údaje.

1.2. Proč osobní údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje od Vás potřebujeme pro účely jednání o našich produktech a službách, pro uzavření a plnění smlouvy a abychom Vám umožnili používat naše webové stránky www.moravapool.cz.

1.3. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro účel, za nímž byly údaje shromažďovány. Pokud se na daný účel nebude vztahovat zákonná povinnost uchovávání, Vaše údaje vymažeme, jakmile již nebudou potřebné. V případě zákonné povinnosti budou údaje vyhrazeny pouze pro zákonem vymezené účely a po skončení povinné doby uchovávání budou vymazány.

1.4. Komu Vaše údaje zpřístupňujeme

Vaše údaje neposkytujeme jiným osobám, s výjimkou osob, které pro nás na základě smlouvy a pro účely plnění smlouvy uzavřené s Vámi nebo pro splnění naší zákonné povinnosti zpracovávají. Např. účetní, dańoví poradci, advokáti a osoby, které plní smlouvu nebo její část naším jménem, serverový poskytovatelé, webové nebo jiné informačně technologické služby.

1.5. Jaká jsou Vaše práva

K údajům, které shromažďujeme a zpracováváme máte právo přístupu. Můžete získat informace o tom, jaké údaje jsou o Vás uloženy, popřípadě nechat chybné údaje opravit. Rovněž máte právo požádat o vymazání údajů, které již nejsou k příslušnému účelu potřebné a u kterých skončila zákonná povinnost uchovávání dat. Veškerá tato svá práva u nás můžete uplatnit elektronickou formou na e-mailovou adresu info@moravapool.cz.

1.6. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchovávané v listinné nebo elektronické podobě, jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou dále chráněny i prostřednictvím vhodných technických opatření. Přístup a právo ke zpracování Vašich osobních údajů mají pouze námi určené a poučené osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

2. Kontaktní a poptávkový formulář

Pomocí kontaktního a poptávkového formuláře nám můžete zasílat Vaše dotazy a poptávky. Pro zodpovězení Vašeho dotazu, či zpracování poptávky potřebujeme znát některé údaje jako např. Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo,e-mailovou adresu apod. Veškeré dotazy a poptávky obdrží pouze naše společnost MORAVA POOL s.r.o. Údaje shromážděné prostřednictvím těchto formulářů budeme používat pouze za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či poptávky.

3. Cookies

Na našem webu používáme soubory cookie, které nám pomáhají zlepšovat naše služby. Navštívením našeho webu www.moravapool.cz s používáním souborů cookie souhlasíte.